Minusta

 

Olen toiminut vuodesta 2010 lähtien päätoimisesti psykoterapeuttina omalla toiminimellä Psykologi Jaana Honkala.

 

Lisäksi minulla on pitkäaikainen työkokemus psykologin tehtävistä aikuispsykiatrian poliklinikalla. Olen työskennellyt aiemmin myös ammatinvalintapsykologin ja kuntotuspsykologin tehtävissä.

 

Koulutukseni

 

Psykologi PsM v.1995

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, YET v. 2007

Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus v.2021

Psykofyysinen, luontopainotteinen työnohjaajakoulutuksessa v.2023 ->

 

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön koulutus v.1996

Hengityskoulu/lyhytterapiaryhmä-menetelmän käyttö hoitotyössä v. 2008

Funkitonaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi v.2013

Hevosavusteisen vuorovaikutusohjauksen peruskurssi v.2015

Psykofyysisen psykoterapian perusteet v.2017

Sensomotorisen psykoterapian I-tason koulutus v.2022