Työnohjaus

 

Työnohjauksessa on mahdollista oppia tiedostamaan omia toimintatapoja työssä sekä tulla tietoiseksi millaisia tunteita ja tuntemuksia työskentely herättää ja miten omat kokemukset mahdollisesti vaikuttavat asiakas/potilassuhteeseen. Työssä ilmeneviä hankalia  tilanteita voidaan käydä läpi ja etsiä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

 

Psykofyysisesti orientoituneessa työnohjauksessa voimme keskustelun lisäksi käsitellä tilanteita ja tunteita myös toiminnallisin ja kehollisin keinoin. Kehotietoisuuden lisäämisen avulla on mahdollista oppia tunnistamaan itsessään kuormittumisen merkkejä ja säätelemään omaa jaksamistaan. Vastaanoton lisäksi on mahdollista työskennellä myös luontoympäristössä, mikä edesauttaa palautumista.