Työnohjaus

 

Tarjoan yksilö- ja pienryhmätyönohjausta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 

Työnohjauksessa on mahdollista tutkia ja jäsentää työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työssä ilmeneviä hankalia  tilanteita voidaan käydä läpi ja etsiä vaihtoehtoisia toimintamalleja.

 

Psykofyysisesti orientoituneessa työnohjauksessa voidaan keskustelun lisäksi käsitellä ajatuksia, tunteita ja tilanteita myös toiminnallisin ja kehollisin keinoin. Kehotietoisuuden lisääntymisen myötä on mahdollista oppia tunnistamaan itsessään kuormittumisen merkkejä ja säätelemään siten omaa jaksamistaan.

 

Työnohjaus voi toteutua myös luontoympäristössä. Metsä tai puistomainen alue jo itsessään luo mahdollisuuden elpymiseen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Luontopainotteisessa psykofyysisessä työnohjauksessa luontoympäristö ja kehollisuus luovat tilaa uudenlaisille kokemuksille ja näkökulmille, jotka auttavat oman työn jäsentämisessä.